Forkurs i ISTDP


Norsk Institutt for ISTDP tilbyr forkurs i ISTDP. Forkurset er en 5-dagers introduksjon til ISTDP med fokus på grunnleggende teori, praktiske øvelser og igangsetting av terapi. Forkurset er obligatorisk for dem som skal ta 3- årig spesialistprogram i psykoterapi eller samme kursrekke som videreutdanning. Forkurset forutsetter autorisasjon som lege eller psykolog samt fullført fellesprogram for psykologene.


Les mer

Spesialistprogram i psykoterapi for psykologer


Norsk Institutt for ISTDP tilbyr spesialistprogram for psykologer i psykoterapi. Deltakelse forutsetter fullført forkurs samt felleprogram i NIPF.

Norsk institutt for Intensiv dynamisk korttidsterapi (N-ISTDP) organiserer videreutdanning i ISTDP. Utdanningen er godkjent av Institute for ISTDP Training and Research (www.istdpinstitute.com). Utdanningen er åpen for psykologer, psykologspesialister, leger i psykiatriutdanning og psykiatere. Det kreves fullført forkurs for å søke videreutdanning i ISTDP.


Les mer

Videreutdanning i ISTDP for leger og psykologer


Forkurs i ISTDP: Går over 3 + 2 dager der deltakerne introduseres for grunnleggende teori og ferdigheter i ISTDP. Deltakerne introduseres for arbeidet med å etablere effektivt fokus i terapi, bygge en bevisst terapeutisk allianse, identifisere og arbeide med forsvar, regulere angst, og optimalisere pasientens tilgang på følelser. Det kreves fullført forkurs for å søke den 3-årige videreutdanningen.


Les mer

Fordypningskurs i ISTDP med Dr. Allan Abbass


Forkurs i ISTDP: Norsk Institutt for ISTDP arrangerer årlig fordypningsseminar med Allan Abbass i Drammes Teater. Kurset foregår på våren og dekker sentrale temaer hvor det vises et stort knippe terapivideoer


Les mer

Advanced Training i ISTDP


To-årig program med internasjonale og norske veiledere. Kurset for deg som har gjennomført videreutdanning/spesialistprogram.


Les mer