Priser for kurs i 2024

  • 3850,- per kursdag
  • 840,- per time veiledning i gruppe med 4 personer
  • 11 550,- for 3 dager fordypningskurs
Priser justeres årlig ift KPI.