Norsk Institutt for ISTDP

Norsk Institutt for ISTDP tilbyr kurs, veiledning og videreutdanning i ISTDP til psykologer og leger i Norge. Instituttet tilbyr også spesialistprogram i psykoterapi godkjent av Norsk Psykologforening.

Norsk Institutt for ISTDP har for tiden ca. 150 psykologer og leger under utdanning fordelt på spesialistprogram, videreutdanning og avansert treningsprogram. Vi samarbeider med internasjonale veileder i ISTDP, særlig med Dr. Allan Abbass ved Dalhoise University i Canada.

 

Filip Myhre

Psykologspesialist

Veileder, kursholder og styremedlem i Norsk Institutt for ISTDP


Filip Myhre er psykologspesialist og arbeider som kliniker, veileder, fagutvikler og foreleser. Til daglig arbeider han på Norsk Klinikk for ISTDP i Drammmen. Han har erfaring fra poliklinikk, døgnbehandling og privat praksis. Filip har vært behandler på ISTDP posten ved Drammen DPS, parallelt med undervisning og fagutvikling ved andre enheter. Filip er veileder i ISTDP og lærer ved flere av våre videreutdanningsgrupper i Drammen og Trondheim.
 

 

Roger Sandvik Hansen

Psykologspesialist

Veileder og kursholder og styremedlem i Norsk Institutt for ISTDP


Roger Sandvik Hansen er psykologspesialist og har bred erfaring som kliniker fra både døgn og poliklinikk, og som underviser og veileder i psykoterapi. Han arbeider til daglig ved Norsk Klinikk for ISTDP (NK-ISTDP) i Drammen og har en bistilling ved Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen hvor han underviser i dynamisk korttidsterapi på profesjonsstudiet i psykologi. Han har presentert og undervist i ISTDP en rekke steder nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å veilede og undervise på flere videreutdanningsgrupper i ISTDP gjennom NI-ISTDP, er han godkjent lærer og veileder i Affektbevissthetsmodellen.
 

 

Jonas Sharma-Bakkevig

Psykologspesialist

Kursholder, veileder og daglig leder i Norsk Institutt for ISTDP


Jonas Sharma-Bakkevig er psykologspesialist ved Lovisenberg Sykehus og lærer/veileder i NI-ISTDP. Han har tidligere arbeidet ved ISTDP-posten på Thorsberg Døgnseksjon, og arbeider for tiden med klinikk, veiledning og undervisning innen psykoterapi. Han holder flere veilednings- og videreutdanningsgrupper i ISTDP og holder jevnlig presentasjoner og forelesninger om ISTDP, kognitiv terapi og integrativ psykoterapi.
 

 

Ole André Solbakken

Psykologspesialist og professor

Veileder og kursholder og styreleder i Norsk Institutt for ISTDP


Ole André Solbakken er doctor psychol og psykologspesialist med omfattende erfaring som kliniker, underviser, veileder og forsker innen psykoterapifeltet. Han er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Solbakken skrev sin doktorgrad om betydningen av affektintegrasjon for psykopatologi og psykoterapi og har forfattet en rekke publikasjoner innen klinisk psykologi og psykoterapiforskning i både nasjonale og internasjonale publiseringskanaler. I tillegg til å veilede og undervise i ISTDP, er han godkjent lærer og veileder i Affektbevissthetsmodellen.
 

 

Bernt Langvasbråten

Psykologspesialist

Veileder og kursholder og styremedlem i Norsk Institutt for ISTDP


Bernt Langvasbråten er psykologspesialist arbeider til daglig ved Norsk Klinikk for ISTDP i Dramen. Han var initiavtivtaker til ISTDP døgnposten ved Drammen DPS og til utdanningen av leger og psykologer i ISTDP i Norge. I tillegg til sin kliniske praksis med voksne er Bernt veileder i ISTDP og lærer ved flere av våre videreutdanningsgrupper i Drammen og Trondheim.
 

 

Allan Abbass

Professor i psykiatri og psykologi ved Dalhousie University

Veileder og kursholder ved Norsk Institutt for ISTDP


Dr. Allan Abbass er professor i psykiatri, og leder for Centre for Emotions and Health på Dalhousie University i Halifax, Canada. Han har studert ISTDP under og med Davanloo siden 1990, og er helt sentral i utvikling og formidling av ISTDP i dets nye format gjennom de siste tiårene. Han regnes som den fremste og mest anerkjente kliniker og forsker innen ISTDP, og har bidratt på over 150 forskningsartikler. Han har mottatt flere undervisningspriser, og holder både undervisningsgrupper og fordypningsseminar nasjonalt og internasjonalt. Flere av hans publikasjoner er tilgjengelig på www.istdp.ca. Allan Abbass holder det årlige ISTDP fordypningsseminaret i Drammen som inngår som del av videreutdanningen.
 

 

Jeanette Haatveit Folserås

Kontorleder

Kontorleder ved Norsk Institutt for ISTDP


Jeanette Haatveit Folserås er vår kontorleder. Hun bistår kandidater og instituttet med organisering og drift av vår kurs- og utdanningsaktivitet. Jeanette har bachelor i økonomi- og prosjektledelse og jobber til daglig som finansrådgiver.
 

Kom i kontakt med oss: