Drammen 23 starter opp med videreutdanning i oktober

Nytt forkurs ISTDP i Drammen i mai er åpent for påmelding
21. januar 2024
Immersion med Dr. Allan Abbass den 10 – 12. april 2024
12. februar 2024
Nytt forkurs ISTDP i Drammen i mai er åpent for påmelding
21. januar 2024
Immersion med Dr. Allan Abbass den 10 – 12. april 2024
12. februar 2024

Drammen 23 starter opp med videreutdanning i oktober

Ny videreutdanning starter opp i oktober 2024. Utdanningen er nå åpen for søknader. Kurset har 12 plasser og er åpent for leger og psykologer med godkjent ISTDP forkurs i regi av Norsk Institutt for ISTDP. 

NB: Det er 12 plasser og påmelding er bindende. Det sendes automatisk kopi av påmeldingen, og tilleggsepost med bekreftelse av plass. Oppstart forutsetter fulltallig kurs. 

Oppstart: Oktober 2024 med 3 årlige samlinger av 3 dager og et 3 dagers fordypningsseminar. 

Fordypningsveiledning er en del av videreutdanningen, den består av 6-7 halve dager årlig (totalt 80 timer). For de som tar utdanningen som spesialistutdanning i psykoterapi, må minst halvparten av veiledningene være fysiske veiledninger i Drammen eller i Oslo. Digitalt er aktuelt for de som ikke tar utdanningen som en del av NPF sitt spesialistprogram. Gjelder f.eks psykologspesialister som ikke tar utdanningen som dobbelspesialitet, psykiatere, eller for psykologer som tar annen spesialitet.

Datoer: 

  • Samling 1: 16 – 18. oktober 2024 i Drammen
  • Samling 2: 20 – 22. november 2024 i Drammen
  • Samling 3: 5 – 7. februar 2025 i Drammen
  • Samling 4: Informasjon kommer

Tidspunkt: kl 09.00 – 16.00 hver dag

Sted: Nedre Storgate 11 (4. etg), 3015 Drammen

Veiledere: Psykologspesialistene Bernt Langvasbråten og Jonas Sharma-Bakkevig. Se vedlagte informasjon om kurset og priser her

    Ja, jeg/vi melder oss på: