Drammen 22 starter opp med videreutdanning i mars – Fulltegnet!

Nytt forkurs ISTDP i Drammen i desember er åpent for påmelding – Venteliste!
7. august 2023
Nytt forkurs ISTDP i Drammen i mai er åpent for påmelding
21. januar 2024
Nytt forkurs ISTDP i Drammen i desember er åpent for påmelding – Venteliste!
7. august 2023
Nytt forkurs ISTDP i Drammen i mai er åpent for påmelding
21. januar 2024

Drammen 22 starter opp med videreutdanning i mars – Fulltegnet!


Ny videreutdanning starter opp i mars 2024. Utdanningen er nå åpen for søknader. Kurset har 12 plasser og er åpent for leger og psykologer med godkjent ISTDP forkurs i regi av Norsk Institutt for ISTDP. 

NB: Det er 12 plasser og påmelding er bindende. Det sendes automatisk kopi av påmeldingen, og tilleggsepost med bekreftelse av plass innen 23 januar. Oppstart forutsetter fulltallig kurs. 

Oppstart: Mars 2024 med 3 årlige samlinger av 3 dager og et 3 dagers fordypningsseminar. 

Fordypningsveiledning er en del av videreutdanningen, den består av 6-7 halve dager årlig (totalt 80 timer). For de som tar utdanningen som spesialistutdanning i psykoterapi, må minst halvparten av veiledningene være fysiske veiledninger i Drammen. Det krysses av for fysisk eller digitalt i påmeldingsskjema nedenfor. Digitalt er aktuelt for de som ikke tar utdanningen som en del av NPF sitt spesialistprogram. Gjelder f.eks psykologspesialister som ikke tar utdanningen som dobbelspesialitet, psykiatere, eller for psykologer som tar annen spesialitet.

Datoer: 

  • Samling 1: 6 – 8. mars 2024 i Drammen
  • Samling 2: Immersion den 10 – 12. april 2024 i Drammen
  • Samling 3: 25 – 27. september 2024 i Drammen
  • Samling 4: 13 – 15. november 2024 i Drammen

Tidspunkt: kl 09.00 – 16.00 hver dag

Sted: Nedre Storgate 11 (4. etg), 3015 Drammen

Veiledere: Psykologspesialistene Bernt Langvasbråten og Roger Sandvik Hansen. Se vedlagte informasjon om kurset og priser her


Påmelding elektronisk via skjema under :

    Ja, jeg/vi melder oss på: