Om videreutdanning i ISTDP for leger og psykologer

Fordypningskurs i ISTDP med Dr. Allan Abbass
20. august 2019
Om spesialistprogram i psykoterapi for psykologer
20. august 2019
Fordypningskurs i ISTDP med Dr. Allan Abbass
20. august 2019
Om spesialistprogram i psykoterapi for psykologer
20. august 2019

Om videreutdanning i ISTDP for leger og psykologer

Forkurs i ISTDP:

Går over 3 + 2 dager der deltakerne introduseres for grunnleggende teori og ferdigheter i ISTDP. Deltakerne introduseres for arbeidet med å etablere effektivt fokus i terapi, bygge en bevisst terapeutisk allianse, identifisere og arbeide med forsvar, regulere angst, og optimalisere pasientens tilgang på følelser. Det kreves fullført forkurs for å søke den 3-årige videreutdanningen.
3-årig videreutdanning i ISTDP består av:

Tre samlinger årlig, hver på tre dager (foregår på norsk). På videreutdanningen lærer deltakerne å effektivt intervenere basert på pasientens responser, og å skreddersy behandlingen til pasientens unike karakter, symptomutforming og angsttoleranse. Første året fokuserer på psykoterapi med pasienter med lav-moderat grad av motstand, andre året fokuserer på psykoterapi med pasienter med fragilitet, og tredje året fokuserer på pasienter med høy grad av motstand. Deltagerne har med eget videomateriale til hver samling.
Tredagers fordypningsseminar hvert år i Drammen med fokus på tilegnelse av spesifikke ferdigheter illustrert med terapivideoer og knyttet til et spesifikt tema. Deltakere har ikke med videoer til veiledning til dette seminaret. Seminarene er ledet av psykiater og professor Allan Abbass fra Canada (foregår på engelsk).
Godkjenninger fra Norsk Psykologforening (NPF):
I tillegg til at utdanningen er godkjent av «Institute for ISTDP Training and
Research» (www.istdpinstitute.com) ble vårt videreutdanningsprogram i ISTDP i 2015 også godkjent av NPF for spesialiteten i psykoterapi. Videreutdanningsprogrammet er i tillegg forhåndsgodkjent av NPF som vedlikeholdsaktivitet og fritt spesialkurs (se detaljer under).
Spesialiteten i psykoterapi (ISTDP). 3-årig videreutdanning i ISTDP + 80 timer fordypningsveiledning.