Om spesialistprogram i psykoterapi for psykologer

Om videreutdanning i ISTDP for leger og psykologer
20. august 2019
Forkurs i ISTDP – innhold og struktur
20. august 2019
Om videreutdanning i ISTDP for leger og psykologer
20. august 2019
Forkurs i ISTDP – innhold og struktur
20. august 2019

Om spesialistprogram i psykoterapi for psykologer

Norsk Institutt for ISTDP tilbyr spesialistprogram for psykologer i psykoterapi. Deltakelse forutsetter fullført forkurs samt felleprogram i NPF.

Norsk institutt for Intensiv dynamisk korttidsterapi (N-ISTDP) organiserer videreutdanning i ISTDP. Utdanningen er godkjent av Institute for ISTDP Training and Research (www.istdpinstitute.com). Utdanningen er åpen for psykologer, psykologspesialister, leger i psykiatriutdanning og psykiatere. Det kreves fullført forkurs for å søke videreutdanning i ISTDP.

Videreutdanning i ISTDP går over tre år med fire årlige samlinger, hver på tre dager. Her lærer deltakerne å effektivt intervenere basert på pasientens responser, og å skreddersy behandlingen til pasientens unike karakter, symptomtrykk og angsttoleranse.

På videreutdanningen tar kursdeltakerne med videoopptak av egne terapitimer som benyttes til undervisning og veiledning.

Spesialitet i psykoterapi (NPF)

Forkurset og videreutdanningen er godkjent som spesialitet i psykoterapi gjennom Norsk Psykologforening, og som ved andre utdanningstilbud er det noen tilleggskrav.

Tilleggskravene er;

a) 80 timer veiledning individuelt eller i gruppe på inntil fire stk hos veileder ved NI-ISTDP

b) Godkjent spesialistoppgave (https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-skriftlig-arbeid)

c) Relevant praksis (https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/reglement-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning)

d) Det er ikke krav til egenterapi

e) Det er i tillegg krav til 100 timer godkjent veiledning ila spesialistløpet i tillegg til 80 timer fordypningsveiledning.

Det kan leses mer om dette på https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i-psykoterapi

Forkurs i ISTDP:

Går over 3 + 2 dager der deltakerne introduseres for grunnleggende teori og ferdigheter i ISTDP. Deltakerne introduseres for arbeidet med å etablere effektivt fokus i terapi, bygge en bevisst terapeutisk allianse, identifisere og arbeide med forsvar, regulere angst, og optimalisere pasientens tilgang på følelser. Det kreves fullført forkurs for å søke den 3-årige videreutdanningen.
3-årig videreutdanning i ISTDP består av:

Tre samlinger årlig, hver på tre dager (foregår på norsk). På videreutdanningen lærer deltakerne å effektivt intervenere basert på pasientens responser, og å skreddersy behandlingen til pasientens unike karakter, symptomutforming og angsttoleranse.  Deltagerne har med eget videomateriale til hver samling.
Tredagers fordypningsseminar hvert år i Drammen med fokus på tilegnelse av spesifikke ferdigheter illustrert med terapivideoer og knyttet til et spesifikt tema. Deltakere har ikke med videoer til veiledning til dette seminaret. Seminarene er ledet av psykiater og professor Allan Abbass fra Canada (foregår på engelsk).
Godkjenninger fra Norsk Psykologforening (NPF):
I tillegg til at utdanningen er godkjent av «Institute for ISTDP Training and
Research» (www.istdpinstitute.com) ble vårt videreutdanningsprogram i ISTDP i 2015 også godkjent av NPF for spesialiteten i psykoterapi. Videreutdanningsprogrammet er i tillegg forhåndsgodkjent av NPF som vedlikeholdsaktivitet og fritt spesialkurs (se detaljer under).
Spesialiteten i psykoterapi (ISTDP). 3-årig videreutdanning i ISTDP + 80 timer fordypningsveiledning.
Ønsker du å kombinere videreutdanningen i ISTDP med spesialiteten i psykoterapi så må du legge til en (valgfri) modul bestående av totalt 80 timer fordypningsveiledning i ISTDP. Mellom hver tredagers samling møtes man da en dag i mindre grupper på max 4 deltagere (med medbrakt videomateriale) og en veileder. Det er totalt 10 slike dager med fordypningsveiledning i ISTDP fordelt på 3 år. Pris per time fordypningsveiledning i smågrupper er kr. 840,- per time per deltager. Små årlige prisjusteringer.
Det er mao i videreutdanningen bakt inn kravene om 160 timer kurs og 100 timer egenerfaring. I tillegg kan du velge modulen bestående av 80 timer fordypningsveiledning slik at kravene til spesialiteten i psykoterapi tilfredsstilles. Utover dette kreves 100 timer godkjent veiledning som ikke er fordypningsveiledning. De utdypende bestemmelsene for det obligatoriske programmet i spesialiteten i psykoterapi finner du på NPF’s sine hjemmesider: http:// www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i- psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-spesialiteten-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i- psykoterapi