Forkurs i ISTDP – innhold og struktur

Om spesialistprogram i psykoterapi for psykologer
20. august 2019
Om spesialistprogram i psykoterapi for psykologer
20. august 2019

Norsk Institutt for ISTDP tilbyr forkurs i ISTDP. Forkurset er en 5-dagers introduksjon til ISTDP med fokus på grunnleggende teori, praktiske øvelser og
igangsetting av terapi. Forkurset er obligatorisk for dem som skal ta 3- årig spesialistprogram i psykoterapi eller samme kursrekke som videreutdanning. Forkurset forutsetter autorisasjon som lege eller psykolog samt fullført fellesprogram for psykologene.

FORKURS I ISTDP
Norsk institutt for Intensiv dynamisk korttidsterapi (N-ISTDP) organiserer forkurs i ISTDP i våren/høsten 20xx. Utdanningen er godkjent av Institute for ISTDP Training and Research (www.istdpinstitute.com). Utdanningen er åpen for psykologer, psykologspesialister, leger i psykiatriutdanning og psykiatere.

Forkurs i ISTDP går over 3 + 2 dager, der deltakerne introduseres for grunnleggende teori og teknikk i ISTDP. Deltakerne lærer å etablere effektivt fokus i terapi, bygge en bevisst terapeutisk allianse, identifisere og arbeide med forsvar, regulere angst, og optimalisere pasientens tilgang på følelser. Det kreves fullført forkurs for å søke videreutdanning i ISTDP.

Videreutdanning i ISTDP går over tre år med fire årlige samlinger, hver på tre dager. Her lærer deltakerne å effektivt intervenere basert på pasientens responser, og å skreddersy behandlingen til pasientens unike karakter, symptomtrykk og angsttoleranse. Første året fokuserer på psykoterapi med pasienter med lav-moderat grad av motstand, andre året fokuserer på psykoterapi med pasienter med fragilitet, og tredje året fokuserer på pasienter med høy grad av motstand. På videreutdanningen tar kursdeltakerne med videoopptak av egne terapitimer som benyttes til undervisning og veiledning. .

Pris: 3850 kr pr kursdag i 2024(årlige prisjusteringer)

Veiledere:

Sted:

Datoer:
1. samling xx.xx.xx – xx.xx.xx
2. samling xx.xx.xx – xx.xx.xx

Hver dag varer fra kl 09.00 til 16.00
Påfølgende samlinger avtales

Innhold på samlingene:
– Forelesninger
– Ferdighetstrening
– Øvelser