Norsk Institutt for ISTDP tilbyr kurs og videreutdanninger i ISTDP.

Norsk Institutt for ISTDP tilbyr kurs og videreutdanning i ISTDP samt spesialistprogram i psykoterapi for psykologer godkjent av Norsk Psykologforening.