20. august 2019

Forkurs i ISTDP – innhold og struktur

Norsk Institutt for ISTDP tilbyr forkurs i ISTDP. Forkurset er en 5-dagers introduksjon til ISTDP med fokus på grunnleggende teori, praktiske øvelser og igangsetting av terapi. Forkurset er obligatorisk for dem som skal ta 3- årig spesialistprogram i psykoterapi eller samme kursrekke som videreutdanning. Forkurset forutsetter autorisasjon som lege eller psykolog samt fullført fellesprogram for psykologene.

20. august 2019

Om spesialistprogram i psykoterapi for psykologer

Norsk Institutt for ISTDP tilbyr spesialistprogram for psykologer i psykoterapi. Deltakelse forutsetter fullført forkurs samt felleprogram i NIPF.

Norsk institutt for Intensiv dynamisk korttidsterapi (N-ISTDP) organiserer videreutdanning i ISTDP. Utdanningen er godkjent av Institute for ISTDP Training and Research (www.istdpinstitute.com). Utdanningen er åpen for psykologer, psykologspesialister, leger i psykiatriutdanning og psykiatere. Det kreves fullført forkurs for å søke videreutdanning i ISTDP.
20. august 2019

Om videreutdanning i ISTDP for leger og psykologer

Forkurs i ISTDP: Går over 3 + 2 dager der deltakerne introduseres for grunnleggende teori og ferdigheter i ISTDP. Deltakerne introduseres for arbeidet med å etablere effektivt fokus i terapi, bygge en bevisst terapeutisk allianse, identifisere og arbeide med forsvar, regulere angst, og optimalisere pasientens tilgang på følelser. Det kreves fullført forkurs for å søke den 3-årige videreutdanningen.

20. august 2019

Fordypningskurs i ISTDP med Dr. Allan Abbass

Norsk Institutt for ISTDP arrangerer årlig fordypningsseminar med Allan Abbass i Drammens Teater. Kurset foregår på våren og dekker sentrale temaer hvor det vises et stort knippe terapivideoer

20. august 2019

Advanced Training i ISTDP

To-årig program med internasjonale og norske veiledere. Kurset for deg som har gjennomført videreutdanning/spesialistprogram. NI-ISTDP har utviklet et program for dere som har gjennomført 3-årig videreutdanning/spesialistprogram […]
15. august 2019

Forkurs i ISTDP i Drammen januar 2020

Vi starter opp nytt forkurs (3 +2 dager) i ISTDP i Drammen på nyåret 2020, og det er nå åpent for søknader. Kurset er obligatorisk for […]
14. august 2019

Oppstart nytt ISTDP spesialistprogram våren 2020

Vi starter opp ny gruppe med 12 deltakere våren 2020, og det er nå åpent for søknader. Kurset er åpent for leger og psykologer som har […]