Workshop med Jon Frederickson og Monica Urru i Gøteborg 11-12.10

20130903-001404.jpg

Svenska foreningen for ISTDP
inbjuder till ISTDP-konferens 11-12 oktober 2013 i Göteborg med

Jon Frederickson & Monica Urru

”DET OMEDVETNAS UTTRYCK I KROPPEN”

ISTDP utvecklades av Habib Davanloo MD och är en psykoterapimetod med rötter i psykoanalytisk
teori, anknytningsteori, neurovetenskap och har stöd i psykoterapiforskning. Metoden har utvecklats
för att hjälpa patienten att på kort tid komma till botten av sina problem och lösa upp det som
blockerar utveckling mot hälsa. Terapeuten arbetar aktivt för att underlätta så att patienten kan vända
sig mot självdestruktiva försvar och ta ansvar för sin egen utveckling. Sessionerna videofilmas för att
effektivisera processen och underlätta terapeutens arbete, handledning och forskning.
Konferensen syftar till att ge en fördjupad kunskap i hur känslomässig blockering kan ta sig uttryck i
kroppsliga symtom samt hur vi genom att lägga märke till kroppsignaler kan finna vägar att nå
omedvetna känslor och impulser. Arbetsmodellen illustreras med videofilmade terapier.

Monica Urru, MD, är ordförande i Italian Experiential Therapy Association
och har privat praktik som psykoterapeut i Rom. Hon är specialiserad på
traumatisering och somatisering hos vuxna, integrerar ISTDP med metoder
såsom EMDR, sensorimotor psychotherapy och CRM neurofeedback. Monica
leder core-grupper i ISTDP i Europa och Mellanöstern samt handleder andra
terapeuter. I samarbete med kollegor världen över utvecklar hon
behandlingsmetoder för komplexa/psykosomatiska tillstånd.

Jon Frederickson, MSW, har ledande funktioner på ISTDP utbildningar vid
Washington School of Psychiatry, i Sverige, Norge, Italien och Polen och ubildar
terapeuter och handledare i USA, Europa och Mellanöstern.. Han har i samarbete
med kollegor startat the Institute for ISTDP Training and Research
(www.istdpinstitute.com), har publicerat många artiklar samt två egna böcker. Den
senaste boken «Co-Creating Change – Effective Dynamic Therapy Techniques»,
publicerades våren 2013 och har fått stor uppmärksamhet..

Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 3, 413 04, Göteborg
Datum: 11-12 oktober 2013
Tid: Fredag: 09:30-17:00, registrering kl 08:30. Lördag: 8:30-15:00
Kostnad: 3000 kr icke-medlemmar, 2200 kr för medlemmar, 1500 kr studenter.
Ingen moms tillkommer. I kostnaden ingår fika men inte lunch.
Anmälan: Anmälan genom separat anmälningsblankett. . Sista anmälningsdatum 20 september . OBS:
begränsat antal platser.
Avbokning: 50% av konferensavgiften återbetalas om avbokning sker före 1 oktober
Info: Genom Liv Bengtsson liv.bengtsson@affekta.se, +46706388811
Konferensflyer
Anmeldningblankett

Comments are closed.