ISTDP i Norge

Norsk forening for Intensiv dynamisk korttidsterapi(N-ISTDP) består av en gruppe psykologer og psykiatere med interesse for ISTDP.

Foreningen er eksponent for ISTDP i Norge gjennom å organisere utdanning, seminarer og kongresser samt gjøre presentasjoner/undervisning og bidra til empirisk etterprøving av metoden.
Foreningen har siden oppstart i 2008 arrangert to vel besøkte og populære workshops med Jon Frederickson og en nordisk konferanse med han og Patrcia Coughlin.
I tillegg har vi deltatt på konferanser, holdt presentasjoner og foredrag samt veiledningsoppdrag.

Foreningen tok i 2011 intiativ til og organiserte den 1. Nordiske konferansen i IDTDP i Drammen med 160 deltakere.
Den svenske foreningen for ISTDP inviterer til den neste i 2012 i Gøteborg hvor Patricia Coughlin og Allan Abbass presenterer.

Et overordnet mål for N-ISTDP er videreutvikling av ISTDP tilpasset rammene for pasientbehandling i offentlig sektor med fokus på klinisk og statistisk signifikant endring for pasientene og kostnadseffektiv behandling.