Kurser og presentasjoner

Norsk forening for ISTDP tilbyr kurs og presentasjoner av ISTDP til offentlige og private virksomheter.
Vi skreddersyr innhold, struktur og fokus etter behov og supplerer gjerne med rollespill og visning av videovignetter for å illustrere metodens andvendelsesområder og effektivitet.

Ofte presenterte temaområder er
– innføring i ISTDP standard teknikk for behandling av nevrotiske tilstander, klienter preget av høy motstand mot endring og mindre alvorlige tilstander.
– innføring i ISTDP gradert teknikk for behandling av depresjoner, somatisering, funksjonelle tilstander og personlighetsmessig fragilitet.
– innføring i psykodiagnostikk.
– behandling av spesifikke lidelser/tilstander.

Drammer psykiatriske senter, Thorsberg døgnseksjon har utviklet et 8-ukers behandlingsprogram for pasienter med langvarige og sammensatte lidelser samt lav funksjon. For infomasjon om programmet kontakt Thorsberg døgnseksjon v/overlege Henrich Bille på 32888300

Kommende presentasjoner
Sykehuset i Vestfold, Søndre vestfold DPS, Presentasjon av ISTDP ved Bernt Langvasbråten, Magasinet Cafe, 2. feb 2012.

Akadami for Integrerende Psykoterapi(AIP) inviterer til to-dagers seminar om ISTDP i døgnbehandling. Kees Cornelissen fra de Viersprong i Nederland og Bernt Langvasbråten og Ole A. Solbakken fra Drammen DPS vil presentere hvordan ISTDP kan benyttes som behandlingsform for pasienter med langvarige og sammensatte vansker.
Seminaret er en unik mulighet til å bli kjent med metoden samt utfallsforskning og videoillustrasjoner av terapier.

Svenske foreningen for ISTDP inviterer til 2. Nordiske konferanse i ISTDP i Gøteborg 25. og 26. mai med Allan Abbass og Patricia Coughlin. PhD Roger Sandvik Hansen vil presentere forskningsresultater fra Drammen DPS, Thorsberg døgnseksjon sitt behandlingsprogram.