ISTDP terapeuter

Listen inneholder oversikt over ISTDP terapeuter i Norge som driver privatpraksis i ulike stillingsstørrelser. Listen består utelukkende av terapeuter som har gjennomgått en treårig Core Training i ISTDP samt tilknyttet foreningen eller instituttet.