ISTDP Midt-Norge

Foreningen har en regionsavdeling i Trondheim som ledes av Jon Even Aasum. Han kan kontaktes for utdanning, seminarer og andre spørsmål om ISTDP.
Styremedlemmer er  psykologspesialist Heidi Trydal Ved Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser St. Olav og psykologspesialist Jon Anders Lied ved Tiller DPS.