2nd Norwegian Immersion in ISTDP with Dr. Allan Abbass 22.-25. Mai 2014

Norsk Institutt for ISTDP (NI-ISTDP) inviterer til 4 dager Immersion Course i ISTDP mai 2014 med Dr. Allan Abbass.
Mange pasienter kommer til terapi med depresjonstilstander og/eller kroppslige plager som er et resultat av pasientens følelseshåndtering. I dette 4 dagers kurset er fokus hvordan man raskt kan undersøke om vansker med regulering av følelser og angst er relatert til disse plagene, samt hvordan disse plagene kan behandles med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Læringspoengene illustreres med videoopptak fra terapitimer. I tillegg til depresjon vil noen av de somatiske tilstandene som vil bli berørt være; hodepine, slitenhet/utmattelsestilstander, svakhet i muskulatur/uforklarlige bevegelser i deler av kroppen, tåkesyn og forbigående blindhet, svimmelhet, besvimelsesanfall, forvirringstilstander, dårlig hukommelse, kvalme og oppkast, magesmerter, diaré, hyppig vannlating, sure oppstøt/brystbrann, stressrelatert kløe/eksem, kroniske smerter, smerter i armer og ben, kortpustethet og brystsmerter.

Se invitasjon med presentasjon av tema, praktisk informasjon og påmeldingsskjema:

Immersion Abbass Norway May 22-25, 2014

 

Comments are closed.