Archive for juni, 2012

Leigh McCullough har gått bort

Dr. Leigh McCullough gikk bort natt til fredag 7.juni etter lengre tids sykeleie. Hun var en svært viktig premisslevrandør og bidragsyter for det korttidsdynamiske miljøet i Norge og bygget bro mellom læringsteori og dynamisk terapi. Hennes  forskningsfokus og teoretiske nyvinnger blir stående selvstedige bidrag og som inspirasjon for fagfeltet. Våre tanker går til hennes nærmeste og langvarige samarbeidspartnere!

/ read more