Archive for januar, 2012

Reaching the affect – seminar med Jon Fredrickson i København 7. mars

Dansk selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi inviterer: Reaching the Affect: How to Achieve Deep Healing in Therapy Jon Frederickson, MSV, Washington, DC Onsdag den 7. Marts 2012 kl. 8.30-17 Hvidovre Hospital, Auditoriet, Hovedindgangen, Kettegård Alle 30, Hvidovre Halvdelen af alle patienter i psykoterapi dropper ud før de har opnået den fulde effekt. Undersøgelser viser, at hvis patienter ikke opnår forandring af deres problemer indenfor de første syv terapisessioner, vil dette

/ read more

ISTDP Sverige med ny hjemmeside

Se Svenska foreningen for ISTDP sin hjemmeside med informasjon om 2. Nordiske konferanse i ISTDP.

/ read more

Psychiatry Grand Rounds – Patricia Coughlin på Youtube

/ read more

6. Internasjonale konferanse i EDT, Oxford 20. – 22 juli, Going for Therapeutic Gold.

Going for therapeutic gold – cost-effective, evidence based pathways to edurng change! ISTDP UK invites This summer as athletes from around the world strive for excellence, we present a therapeutic model with ambitious goals. Therapist and patient work at maximum capacity to achieve both symptom removal and personality change. Video presentations will be used to demonstrate therapeutic interventions, and you will witness change in action. This conference will show case

/ read more

Webinar med Allan Abbass 20. Jan på ISTDP Institute

ISTDP Institue inviterer til webinar 20. Jan med Dr. Allan Abbass og behandling av fragile pasienter. Benytt muligheten til å lære psykodiagnostikk og gradert teknikk ISTDP av en av verdens fremste veiledere.

/ read more

Jon Frederickson om «defence identification»

ISTDP Institute, Clinical corner om identifsering av forsvar

/ read more

Ny systematisk gjennomgang og metaanalyse på utfallsstudier i ISTDP

Allan Abbass og kollegaer publiserer i disse dager en ny systematisk gjennomgang og metaanalyse av utfallsstudier på ISTDP. Artikkelen publiseres i Harvard Review of Psychiatry men er tilgjengelig på siden til Center for Emotions and Health ved Dalhoise University.

/ read more