Archive for desember, 2011

Presentasjon av ISTDP døgnbehandling i Århus 11. mai 2012

Akademi for integrerende psykoterapi(AIP) i Århus har invitert representanter for ISTDP døgnbehandling ved Thorsberg døgnseksjon, Drammen psykiatriske senter, til å presentere sammen med Kees Cornelissen 11. mai 2012. Ole Andre Solbakken og Bernt Langvasbråten vil presentere behandlingsopplegget, utfallsevaluering og terapivideoer for interesserte klinikere fra skandinavia. Se AIP for informasjon og påmelding.

/ read more

Når psykoterapi virker – ISTDP med Dr. Allan Abbass og Drammen DPS

  Dr. Allan Abbass, Centre for Emotions and Health, Dalhoise, University, Halifax, Canada. Thorsberg døgnseksjon ved Drammen psykiatriske senter(Vestre Viken HF) har siden 2009 gitt behandling med Intensiv dynamisk korttidsterapi(ISTDP) til såkalte behandlingsresistente lidelser (3 eller flere mislykkede behandlingsforsøk). Resultatene så langt er svært lovende. En sentral del av opplegget er opplæring og veiledning av behandlerne i metoden. Alle behandlere i teamet har fulgt en 3-årig grunnutdanning under ledelse av

/ read more